•  
 •  
 •  
 • BOLSTER : Belgisch onderzoek naar levensbeschouwelijke en socio-psychologische triggerfactoren bij extremisme en polarisering

  Naar aanleiding van de recente en aangrijpende gevallen van religieus en politiek extremisme in België, lijkt het gedachtegoed van Belgische jongeren langzaamaan te polariseren. Vaak wordt er gewezen naar de onderwijspraktijk als één van de oorzaken én oplossingen voor zowel polarisering als extremisme. Maar eigenlijk is de precieze rol van onderwijs, en andere sociale contexten, helemaal niet zo duidelijk. Daarom heeft de KU Leuven recent het BOLSTER-project (Belgisch Onderzoek naar Levensbeschouwelijke en Socio-psychologische Trigger-factoren bij Extremisme en polaRisering) opgestart. Door middel van een grootschalig enquête-onderzoek willen we op zoek gaan naar de invloed van scholen, vrienden, familie en media op polarisering en extremistisch gedachtegoed.

   

  Onderwijspraktijk en BOLSTER

   

  Het uiteindelijke doel van het project is het ontwikkelen van richtlijnen en handvaten voor de onderwijspraktijk die in wetenschappelijk onderzoek zijn gefundeerd. Meer specifiek zullen de onderzoeks-resultaten vertaald worden in richtlijnen, handleidingen en (ondersteunend) lesmateriaal ten behoeve van leerkrachten, jeugdwerkers, en CLB’ers, over thema’s zoals polarisering, terrorisme, tolerantie en mediawijsheid.

   

  Procedure

   

  De eerste stap wordt gevormd door een online en interactief survey-onderzoek bij Vlaamse en Brusselse leerlingen. De vragenlijst is digitaal beschikbaar. Afhankelijk van uw wensen kunnen onderzoekers in uw klas langskomen, of kunnen uw leerlingen de enquête buiten schooltijd raadplegen en invullen. Gemiddeld duurt het invullen van de vragenlijst een kleine 30 minuten.

  Bij aanvang van de vragenlijst zullen de deelnemers er op gewezen worden dat het onderzoek volledig vertrouwelijk en anoniem is. Ter beloning worden er onder alle deelnemers na afloop van de surveyronde vijf Samsung-tablets verloot. De procedure van dit onderzoeksproject kreeg de goedkeuring van de ethische commissie binnen de KU Leuven.

   

  Doelgroep

   

  De doelgroep van het onderzoek wordt gevormd door 16- tot 19-jarigen, oftewel het 4de, 5de en 6de jaar in alle studierichtingen.

   

  Vragenlijst

   

  In de vragenlijst komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

  – Groepsidentificatie en sociaal netwerk

  – Welbevinden binnen de schoolcontext

  – Houdingen tegenover specifieke groepen in de samenleving (o.a. vluchtelingen, migranten)

  – (Sociale) mediagebruik en blootstelling aan nieuws

  – Blootstelling aan extremistische informatie-bronnen.

  – Extremistisch gedachtegoed

  Bij het opstellen van de vragen is rekening gehouden met de jonge leeftijd van de deelnemers, en met mogelijke culturele gevoeligheden. (De vragenlijst is ook in het Frans beschikbaar).

   

  Na de deelname

   

  De deelnemende scholen krijgen zonder meer toegang tot de belangrijkste bevindingen, en tot de richtlijnen en handvaten die op basis van het onderzoek opgesteld worden. Individuele deelnemers kunnen dit verkrijgen op aanvraag. In overleg met de onderzoekers kunnen bijkomende afspraken gemaakt worden rond de uitwisseling van de resultaten.

   

  Meer informatie?

   

  Surf naar de aanmeldpagina op www.tinyurl.com/bolsterproject.

  Of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  Contact

   

  bolsterproject.wordpress.com

  Thomas Frissen – thomas.frissen@kuleuven.be, 016/376.885

  Elke Ichau – elke.ichau@kuleuven.be, 016/323.070

  Prof. Leen d’Haenens – leen.dhaenens@kuleuven.be, 016/323.620

   

    

   

  Gepubliceerd op door

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  7 + 3 =