•  
 •  
 •  
 • Engagementsverklaring WOII

  Op 27 januari 2015 was het de Internationale Herdenking van de Holocaust. Die dag ondertekenden Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en de hoofden van de verschillende onderwijsnetten een gemeenschappelijke engagementsverklaring. Deze verklaring staat volledig in het teken van ‘genocide(s) en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de Tweede Wereldoorlog’. In het onderwijs zal men zich vanaf nu expliciet engageren om dit onderwerp te behandelen, om lessen uit dit verleden te trekken en op een duurzame manier inzicht te verwerven in de processen en mechanismen achter deze vormen van geweld. Het doel is dat alle leerlingen in het secundair onderwijs kritisch nadenken hoe conflicten tot stand komen en hoe er vandaag mee om te gaan. Uit deze engagementsverklaring volgt een jaarlijks rapport over de inspanningen van de onderwijsnetten.

  De ondertekening vond vandaag plaats in Kazerne Dossin en in samenwerking met het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie.

  Bekijk hier de engagementsverklaring.

  Lees hier de toelichting bij de engagementsverklaring.

   

  Ondertekening engagementsverklaring WOII LR

  © Kazerne Dossin (Sven Smets)

   

  Meer info?

   

  – Website Hilde Crevits, “Onderwijsverstrekkers versterken aandacht voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de Tweede Wereldoorlog.”, 27/01/15. Klik hier.

  – POV, “Engagementsverklaring ‘genocide(s) en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de Tweede Wereldoorlog'”, 27/01/15. Klik hier.

  – De redactie, “Scholen willen herinnering aan Auschwitz levend houden”, 27/01/15. Klik hier.

  – De redactie, “Scholenkoepels beloven om oorlogsgeschiedenis te blijven onderwijzen”, 27/01/15. Klik hier.

  – “Leerlingen moeten meer weten over genocide”, in: Gazet Van Antwerpen, 28/01/15, blz. 6.

  – ATV, “Het was een vuil idee”, 27/01/15. Klik hier.

  – Radio 1, “Herdenking 70 jaar Auschwitz”, 27/01/15. Klik hier.

  – De Morgen, “Net zomin als de nazi’s, waren de daders van de aanslagen in Parijs ook geen gekken.”, 26/01/15. Klik hier.

   

  Didactische tips!

   

  Waarom lesgeven over de Holocaust?

  “De Holocaust was een keerpunt in de geschiedenis van de mensheid. (…) Wie we ook zijn en waar we ook wonen, lesgeven over deze universele geschiedenis kan leerlingen helpen om kritisch te leren nadenken over de oorzaken van genocide en over de noodzaak om wereldvrede en mensenrechten te koesteren om dergelijke wreedheden in de toekomst te voorkomen.” (UNESCO)

  Het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie en Kazerne Dossin maakten een Vlaamse adaptatie van de internationale UNESCO-brochure Waarom lesgeven over de Holocaust? Naast een aantal inhoudelijke argumenten, vind je in deze brochure heel wat referenties voor holocaust- en genocide-educatie.

  Klik hier om deze brochure te downloaden of neem een kijkje op de website van UNESCO Vlaanderen.

   

  Hoe doe je op een goede manier aan herinneringseducatie?

  Sinds 2008 worden schoolteams ondersteund door het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie bij het zoeken naar een transparant en kwaliteitsvol aanbod. Het bundelen van binnen- en buitenlandse expertise leidde tot de Toetssteen Herinneringseducatie: Een handleiding voor kwalitatieve projecten over herinneringseducatie. Tien concrete tips zetten je op weg om op een goede manier aan herinneringseducatie te doen. Sterktes en zwaktes van bepaalde methodieken worden belicht. Praktijkvoorbeelden en illustraties maken alles concreet.

  De vernieuwde toetssteen werd gelanceerd op 27 januari 2015.

  Klik hier om de toetssteen te downloaden.

   

  Cover Toetssteen

   

  Didactisch pakket rond holocausteducatie in het vak rooms-katholieke godsdienst (2015)

  Op Thomas kan u heel wat lesmateriaal vinden rond het thema van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Het grootste lespakket is het dossier ‘Leren, leven en werken in een wereld waar Auschwitz mogelijk is’. Hier kan u een schat aan informatie ontdekken om uw lessen samen te stellen: achtergrondinformatie, lesimpulsen en didactische werkvormen. Daarnaast raden we eveneens de In de Kijker over de film Amen aan. Hierin wordt de rol van paus Pius XII bij de Jodenvervolgingen onder de loep genomen. Echter, dit is zeker en vast niet de enige film die u tijdens uw lessen kan gebruiken. Er zijn een hele reeks filmfiches op Thomas beschikbaar rond dit thema, namelijk: God on Trial (2008), Die Welle (2008), Die Fälscher (2007), Sophie Scholl (2005), De Tweeling (2002), The Pianist (2002), Left Luggage (1998) en The Grey Zone (2001). Alsook vindt u in onze XENIA bezienswaardighedendatabank alle informatie om een bezoek te brengen aan de Dossinkazerne in Mechelen. De kazerne biedt een lespakket aan en verschillende formules om met uw klasgroep alles te weten te komen over de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog.

  Klik hier om naar deze website te gaan.

   

  ©2017 Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie