•  
 •  
 •  
 • Opleiding Vredeseducatie 2018

  In iedere samenleving is het bewaren en versterken van een leefsfeer van vrede onmiskenbaar een uitzonderlijk hoog goed. Vrede is een actief proces en wordt door de afwezigheid van geweld een noodzakelijke mogelijkheidsvoorwaarde om de aandacht voor menswaardigheid gaande te houden en uit te diepen. Gelet op het broze karakter van dit hoge goed, wil de Opleiding Vredeseducatie een breed dienstverleningscentrum zijn dat actief is op het vlak van sensibilisering en van vorming inzake het bewaren en versterken van vrede en het geweldloos hanteren van conflicten.

   

  Doel

   

  1. Verwerving van basiselementen (kennis, vaardigheden, attitudes) en expertise om vruchtbaar om te gaan met conflictsituaties en geweld in de eigen leefwereld.

  2. Constructief leren omgaan met conflicten en geweldvormen in onderwijs en maatschappij.

  3. Weerbaarheid verhogen van individuen en groepen om zo min mogelijk agressief, maar wel assertief en geweldloos om te gaan met allerlei vormen van verruwing, gewelddadigheid en conflictsituaties.

  4. Bijdragen tot de verhoging van de draagkracht en expertise van individuen, groepen en/of organisaties, die ijveren voor een geweldloze conflicthantering en een vreedzame samenleving.

   

  Voor wie?

   

  De opleiding richt zich naar alle geïnteresseerde burgers die bewuster en adequater willen leren omgaan met conflicten en vormen van geweld in hun eigen leefwereld en naar alle geïnteresseerden in het maatschappelijke werkveld. Verder richt de opleiding zich ook naar professionelen uit de sociale sector en het onderwijs, naar studenten aan universiteit en hogeschool en naar beleidsverantwoordelijken. Deze opsomming is niet-limitatief.

   

  Programma vormingsjaar 2018

   

  Bekijk het volledige programma voor het vormingsjaar 2017 in de folder.

   

  Praktisch!

   

  – De academische opening vindt plaats op 20/02/18.

  – In het totaal zijn er 10 sessies (exclusief de academische opening) van 21/02/18-07/11/18, telkens van 14u-17u.

  – Locatie: UAntwerpen, Stadscampus Gebouw B, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen, aula B-002

  – Kostprijs 10 sessies: € 100 (voor leerkrachten en andere cursisten) of € 50 (studenten en gepensioneerden)

  – Kostprijs per sessie: € 12 (voor leerkrachten en andere cursisten) of € 7 (studenten en gepensioneerden)

  – Inschrijving verplicht! Meer info vind je in de folder!

   

   

  Gepubliceerd op door

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  8 + 2 =