•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Over BCH

  Ontstaan

   

  Veel leraren lijken soms door het bos de bomen niet meer te zien. Er is zo’n ruim aanbod aan herinneringseducatie, maar het is niet altijd makkelijk om dat in de klas te krijgen. Daarom besliste de Vlaamse Minister van Onderwijs een projectsubsidie uit te trekken om de leerkrachten een helpende hand toe te steken. Dankzij deze subsidie ontstond in 2008 het ‘Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie’ (BCH).

   

  Praktijk

   

  De doelstelling van het BCH is dubbel en draait om transparantie en ondersteuning.

  Enerzijds willen we een grotere transparantie van het aanbod aan herinneringseducatie creëren door middel van een gebruiksvriendelijke website en database. Het BCH werkt hiervoor samen met KlasCement. Deze database omvat heel wat Belgische herinneringseducatieve websites en projecten in de brede zin van het woord. Via een zoekfunctie op de website is deze database gratis te consulteren. Zo kunnen leraren en leerlingen er probleemloos iets vinden dat bij hen past.

  Anderzijds hopen we de leraar te ondersteunen en te helpen bij de vraag hoe je met een bepaalde doelgroep efficiënt kan werken aan herinneringseducatie. Vanaf 2010 werden er nieuwe vakoverschrijdende eindtermen (VOET) ingevoerd. Het BCH zal hierin als denktank fungeren. Wij willen praktische tips formuleren en voorbeelden van goede praktijk aanreiken.

   

  Wie?

   

  Dit comité bestaat uit de pedagogische verantwoordelijken van een aantal belangrijke actoren op het vlak van herinneringseducatie, de pedagogische begeleidingsdiensten van de verschillende onderwijsnetten en het Ministerie van Onderwijs en Vorming.

   

  Partners

  In Flanders Fields Museum

  In Flanders Fields Museum

  Bezoek de website: http://www.inflandersfields.be

  Contactpersoon: Wouter Sinaeve - wouter.sinaeve@ieper.be

  Het In Flanders Fields Museum benadert de Eerste Wereldoorlog vanuit vele gezichtshoeken. Een bezoek aan het museum is een hele belevenis voor de leerlingen. De educatieve dienst van het museum biedt verschillende pakketten aan voor leerlingen en leerkrachten.

  Oorlog en Vrede in de Westhoek

  Oorlog en Vrede in de Westhoek

  Bezoek de website: http://www.wo1.be

  Contactpersoon: Sofie Viaene - sofie.viaene@west-vlaanderen.be / Heidi Timmerman - heidi.timmerman@west-vlaanderen.be

  Oorlog en Vrede in de Westhoek is een initiatief van de provincie West-Vlaanderen dat sinds 2002 actief is als moderator en overkoepelende aansturing voor alle initiatieven die binnen de Westhoek worden ontwikkeld rond het thema van de Eerste Wereldoorlog. Naast wetenschappelijk onderzoek, toeristische ontsluiting, publiekswerking en sensibilisering is ook het educatieve luik van het oorlogs- of vredesverhaal van groot belang.

   

  Kazerne Dossin

  Kazerne Dossin

  Bezoek de website: http://www.kazernedossin.eu

  Contactpersoon: Marjan Verplancke - marjan.verplancke@kazernedossin.eu

  In de Dossinkazerne in Mechelen richtten de nazi’s in 1942 hun SS Sammellager in. Dit verzamelkamp betekende voor duizenden Joden en zigeuners het vertrekpunt van een deportatie zonder terugkeer. Vandaag is Kazerne Dossin (het voormalig Joods Museum van Deportatie en Verzet) zowel een memoriaal, museum als documentatiecentrum over Holocaust en mensenrechten.

  Stichting Auschwitz – Auschwitz in Gedachtenis vzw

  Stichting Auschwitz – Auschwitz in Gedachtenis vzw

  Bezoek de website: http://www.auschwitz.be

  Contactpersoon: Frédéric Crahay - frederic.crahay@auschwitz.be / Johan Puttemans - johan.puttemans@auschwitz.be

  Stichting Auschwitz – Auschwitz in Gedachtenis vzw wil de herinnering aan de nazimisdaden en -genocides levend houden en een collectief bewustzijn ontwikkelen bij de jeugd van vandaag en die van morgen. Concreet ontwikkelt Stichting Auschwitz een aantal activiteiten op vlak van pedagogie, didactiek en nascholing gebaseerd op documentatie, archivering en onderzoek.

  Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk

  Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk

  Bezoek de website: http://www.breendonk.be

  Contactpersoon: Olivier Van der Wilt - ovdw@breendonk.be

  Het Fort van Breendonk is een van de best bewaarde kampen in Europa. Het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk staat symbool voor de herinnering aan het lijden, de martelingen en de dood van zoveel slachtoffers. Daarnaast heeft het Fort een belangrijke educatieve rol met een aanbod voor scholen.

  Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-Strijders en Oorlogsslachtoffers / Instituut voor Veteranen (IV-NIOOO)

  Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-Strijders en Oorlogsslachtoffers / Instituut voor Veteranen (IV-NIOOO)

  Bezoek de website: http://www.warveterans.be

  Contactpersoon: Griet Brosens - griet.bronsens@warveterans.be

  Het Instituut voor Veteranen (IV-NIOOO) is een overheidsinstelling onder voogdij van de minister van Defensie. De dienst Herinnering organiseert sinds 1998 projecten voor scholen in het kader van herinneringseducatie. De kernwoorden in hun activiteiten zijn herinnering, burgerzin, oorlog en vrede, democratie en vrijheid. Deze projecten zijn toegankelijk voor leerlingen uit het lager en secundair onderwijs, zowel Nederlands- als Franstalig.

  Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

  Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

  Bezoek de website: http://www.africamuseum.be

  Contactpersoon: Sara Géradin - sara.geradin@africamuseum.be

  Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) werd opgericht in 1898 in het kader van de koloniale propaganda door koning Leopold II. Momenteel is het museum gesloten voor een grondige renovatie. Bij zijn heropening in oktober 2017 zal het een dynamisch en maatschappijgericht museum zijn en een ontmoetingsplaats tussen verschillende culturen en generaties. Het KMMA is bovendien een unieke ‘plaats van herinnering’, waar het koloniale verleden ruim aan bod komt. Een uitgebreid educatief aanbod voor scholen wordt voorzien.

  Lid sinds 2016.

  RCN Justice & Démocratie

  RCN Justice & Démocratie

  Bezoek de website: http://www.rcn-ong.be

  Contactpersoon: Martien Schotsmans - martien.schotsmans@rcn-ong.be

  In Europa sensibiliseert de Belgische NGO RCN Justice & Démocratie een breed publiek rond hedendaags massageweld via de “Als het ginder is, is het hier”-radioreeksen. RCN J&D verzorgt daarnaast ook workshops in het secundair onderwijs, aan hogescholen, universiteiten en in diverse verenigingen. De acties van RCN J&D zijn er op gericht om grootschalig bloedvergieten, zoals internationale misdaden in Rwanda, Burundi, DR Congo, Bosnië of Cambodja blijvend in herinnering te brengen om nieuw geweld in de toekomst te voorkomen.

  Opmerking: Lid sinds 2015, maar door een onverwachte subsidiestop werd RCN genoodzaakt om de Nederlandstalige educatieve werking tijdelijk te beëindigen. Het educatief materiaal kan wel nog steeds verkregen worden via de website van RCN Justice & Démocratie of via Kleur Bekennen. www.kleurbekennen.be

  Wij houden je hier verder op de hoogte!

  Tumult

  Tumult

  Bezoek de website: http://www.tumult.be

  Contactpersoon: Katrien Vissers - katrien@tumult.be

  Tumult streeft ernaar dat álle kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel een actieve cultuur van vrede en geweldloosheid ontdekken, zelf vormgeven en geëngageerd uitdragen. Tumult wakkert bij hen een maatschappijkritische houding aan en leert hen vanuit een sterke verbondenheid om te gaan met conflict. Tumult werkt inclusief en versterkend vanuit ieders eigen kracht, en staat garant voor een speelse, interactieve en participatieve aanpak.

  Vredescentrum van de Provincie en de Stad Antwerpen vzw

  Vredescentrum van de Provincie en de Stad Antwerpen vzw

  Bezoek de website: http://www.vredescentrum.be

  Contactpersoon: Lotte Dodion - lotte@vredescentrum.be

  Het Vredescentrum van de Provincie en de Stad Antwerpen is een vzw die in opdracht van de stad en provincie Antwerpen werkt aan projecten rond vredesopvoeding en herinneringseducatie, zowel voor jongeren als volwassenen. In deze projecten probeert het Vredescentrum verbindingen te leggen tussen verleden en heden en tussen het kleine binnenland en het grote buitenland. Ze werken hierbij zoveel mogelijk in partnerschap met anderen. Doelgroep van het Vredescentrum zijn scholen, middenveldorganisaties en geïnteresseerde bezoekers. Het aanbod is gevarieerd en bevat evenzeer debatten rond actuele kwesties als meer structurele projecten rond de Wereldoorlogen, democratie en verdraagzaamheid.

  Lid sinds 2016.

  Huis Over Grenzen

  Huis Over Grenzen

  Bezoek de website: http://www.overgrenzen.be

  Contactpersoon: Karsten Conaert - info@ijlommel.be

  Huis Over Grenzen is een groepsaccommodatie en ontmoetingscentrum, verbonden aan de Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (Duitse Oorlogsgravendienst), en is opgericht met een educatieve verantwoordelijkheid en functie. Zo worden er voor zowel binnenlandse als buitenlandse school- of jeugdgroepen en volwassenen projecten, workshops en internationale ontmoetingen georganiseerd in het teken van vredes- en herinneringseducatie. Huis Over Grenzen ligt vlak naast de Duitse militaire begraafplaats van Lommel, waar ruim 39.000 slachtoffers, hoofdzakelijk van WOII, begraven zijn.

  Kabinet van de Minister van Onderwijs

  Kabinet van de Minister van Onderwijs

  Bezoek de website: http://www.ond.vlaanderen.be

  Contactpersoon: Waarnemend lid

  Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

  Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

  Bezoek de website: http://www.ond.vlaanderen.be

  Contactpersoon: Ann Dejaeghere (Horizontaal Beleid) - ann.dejaeghere@ond.vlaanderen.be / Marjolein Muys (AHOVOKS) - marjolein.muys@ond.vlaanderen.be

  Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming verleent samen met het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS, vroeger: AKOV) inhoudelijk advies bij de werking van het BCH.

  GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

  GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

  Bezoek de website: http://www.g-o.be

  Contactpersoon: Lincy Van Twembeke - lincy.van.twembeke@g-o.be / Isabelle Janssens - isabelle.janssens@g-o.be

  Katholiek Onderwijs Vlaanderen

  Katholiek Onderwijs Vlaanderen

  Bezoek de website: http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen

  Contactpersoon: Lisbet Colson - lisbet.colson@vsko.be

  Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG)

  Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG)

  Bezoek de website: http://www.ovsg.be

  Contactpersoon: Els De Bruyne - els.debruyne@ovsg.be

  Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV)

  Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV)

  Bezoek de website: http://www.pov.be

  Contactpersoon: Jef Van de Wiele - jef.vandewiele@gmail.com

  Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers (OKO)

  Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers (OKO)

  Bezoek de website: http://www.oko.be

  Contactpersoon: Margareta Van Raemdonck - margareta.van.raemdonck@steinerscholen.be

  Lid  sinds 2015.

  ©2017 Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie