100 jaar Wapenstilstand : Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog

Op 11 november 2018 is het precies honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog tot een einde kwam. Deze oorlog, die ook gekend staat onder de naam De Groote Oorlog, was de eerste oorlog in de geschiedenis waarin zovele, niet alleen Europese, landen betrokken raakten. Deze oorlog was tevens de eerste waarin gevechtsvliegtuigen, tanks, vlammenwerpers, mitrailleurs en gifgas werden gebruikt. Door het gebruik van deze wapens kreeg deze oorlog een heel ander gezicht dan andere, voorgaande oorlogen en lag het dodental ook zeer hoog. Miljoenen mensen lieten het leven in deze oorlog die van 28 juli 1914 tot 11 november 1918 duurde.

De Eerste Wereldoorlog heeft de wereld in vele opzichten hertekend. Ontelbare gezinnen waren ontwricht door de dood, het verlies en de pijn. De materiële schade was onoverzienbaar en heel wat economische en maatschappelijke veranderingen drongen zich op. Ook België raakte, tegen wil en dank, in deze oorlog betrokken. Zo werden onder andere de Universiteitsbibliotheek en de Sint-Pieterskerk in Leuven zwaar getroffen bij de doortocht van de Duitsers. Zeker 5000 Belgische burgers werden bij de inval door Duitsland vermoord. Toen de oorlog zich naar de loopgraven verplaatste, werd de Westhoek letterlijk één van de belangrijkste strijdtonelen van de Eerste Wereldoorlog. In de omgeving rond Ieper werden enkele grote veldslagen geleverd. Deze streek is tot vandaag de dag nog getekend door de oorlog. De vele soldatengraven, het museum In Flanders Fields, de Ieperse Menenpoort (die werd opgericht als herinnering aan de Britse oorlogsslachtoffers), het Talbot House in Poperinge,… herinneren allemaal aan de gruwelen van WOI.

Het herinneren en gedenken van (het einde van) de Eerste Wereldoorlog gebeurt elk jaar op 11 november, Wapenstilstand. Desondanks behoort WOI niet voor alle leerlingen tot hun parate kennis. Het doel van deze In De Kijker is niet zozeer de leerlingen alle mogelijke kennis bij te brengen over Wereldoorlog I, maar wel om hen te laten nadenken over de levensbeschouwelijke vragen die opgeroepen worden door deze tragische gebeurtenissen (en door oorlog in het algemeen) én door het herdenken of vergeten ervan, maar ook om stil te staan bij de mogelijkheid van het beëindigen van een oorlog, en van een wereld waarin vrede mogelijk is.

Naar aanleiding van 100 jaar Wapenstilstand ontwikkelde het platform Thomas een speciale In De Kijker die past in een breed aanbod rond herinneringseducatie. Het resultaat is een mooi en uitgebreid dossier met tal van foto’s, filmpjes en didactische suggesties.

Gepubliceerd op door