Wat leren persoonlijke verhalen van massageweld in Cambodja, Rwanda en Burundi ons over vraagstukken van nu? RCN Gerechtigheid & Democratie biedt een waaier van educatieve formules aan op maat van verschillende doelgroepen. Via opmerkelijke getuigenissen worden de leerlingen in uitgenodigd om vragen te stellen bij thema’s zoals stereotypen, vooroordelen, uitsluiting, discriminatie, polarisatie en andere processen en mechanismen die kunnen leiden tot massageweld. Door deze samen te ontrafelen en te koppelen aan voorbeelden uit de eigen leefwereld, wordt duidelijk waarom solidariteit zo belangrijk is en hoe wij allemaal in actie kunnen komen tegen onrecht.