Plan International België promoot het concept van een Kinderrechtenschool of School for Rights. Zo’n school moet een plek zijn 1) waar leerlingen, leerkrachten, directie en ondersteuned personeel samen werken aan de realisatie van kinder- en jongerenrechten op school, 2) waar kinderen en jongeren zich bewust zijn van hun eigen rechten en die van leeftijdsgenoten wereldwijd, 3) waar kinderrechten een plaats hebben in de dagelijkse schoolcultuur: in de lessen, het schoolreglement, activiteiten en 4) waar kinderrechten transversaal over de leerjaren heen en vakoverschrijdend toegepast worden, verspreid over de hele schoolloopbaan. Op hun website kan je terecht voor meer informatie en een databank met gratis lesmaterialen voor verschillende doelgroepen en rond diverse thema’s gelinkt aan kinderrechten.