Ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Rwanda, Wounded Vision’ (2014) ontwikkelde Kazerne Dossin in samenwerking met RCN Gerechtigheid & Democratie een educatieve fiche over de genocide in Rwanda. Daarin vind je concrete tips om deze recente genocide in de klas bespreekbaar te maken. Het lespakket gaat dieper in op vier thema’s: 1) daders, slachtoffers, redders, 2) de omstanders, 3) de genocide en 4) na de genocide. De fiche is rijk aan historische context en tracht parallellen en verschillen te duiden tussen de Holocaust en de genocide in Rwanda. Daarnaast vind je in het lespakket ook een bibliografie, een woordenlijst en achtergrondinformatie. Het materiaal is ook los van de tentoonstelling te gebruiken.