Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie

Het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie bestaat uit de pedagogische verantwoordelijken van een aantal belangrijke actoren op het vlak van herinneringseducatie, de pedagogische begeleidingsdiensten van de verschillende onderwijsnetten en het Ministerie van Onderwijs en Vorming.

 

Ontstaan

 

Veel leraren lijken soms door het bos de bomen niet meer te zien. Er is zo’n ruim aanbod aan herinneringseducatie, maar het is niet altijd makkelijk om dat in de klas te krijgen. Daarom besliste de Vlaamse Minister van Onderwijs een projectsubsidie uit te trekken om de leerkrachten een helpende hand toe te steken. Dankzij deze subsidie ontstond in 2008 het ‘Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie’ (BCH).

 

Praktijk

 

De doelstelling van het BCH is dubbel en draait om transparantie en ondersteuning.

Enerzijds willen we een grotere transparantie van het aanbod aan herinneringseducatie creëren door middel van een gebruiksvriendelijke website en database. Het BCH werkt hiervoor samen met KlasCement. Deze database omvat heel wat Belgische herinneringseducatieve websites en projecten in de brede zin van het woord. Via een zoekfunctie op de website is deze database gratis te consulteren. Zo kunnen leraren en leerlingen er probleemloos iets vinden dat bij hen past.

Anderzijds hopen we de leraar te ondersteunen en te helpen bij de vraag hoe je met een bepaalde doelgroep efficiënt kan werken aan herinneringseducatie. Vanaf 2010 werden er nieuwe vakoverschrijdende eindtermen (VOET) ingevoerd. Het BCH zal hierin als denktank fungeren. Wij willen praktische tips formuleren en voorbeelden van goede praktijk aanreiken.

 

 

Partners

In Flanders Fields Museum

In Flanders Fields Museum

Bezoek de website: http://www.inflandersfields.be

Contactpersoon: Wouter Sinaeve - wouter.sinaeve@ieper.be

Het In Flanders Fields Museum benadert de Eerste Wereldoorlog vanuit vele gezichtshoeken. Een bezoek aan het museum is een hele belevenis voor de leerlingen. De educatieve dienst van het museum biedt verschillende pakketten aan voor leerlingen en leerkrachten.

Lid sinds 2008.

Oorlog en Vrede in de Westhoek

Oorlog en Vrede in de Westhoek

Bezoek de website: http://www.wo1.be

Contactpersoon: Sofie Viaene - sofie.viaene@west-vlaanderen.be / Heidi Timmerman - heidi.timmerman@west-vlaanderen.be

Oorlog en Vrede in de Westhoek is een initiatief van de provincie West-Vlaanderen dat sinds 2002 actief is als moderator en overkoepelende aansturing voor alle initiatieven die binnen de Westhoek worden ontwikkeld rond het thema van de Eerste Wereldoorlog. Naast wetenschappelijk onderzoek, toeristische ontsluiting, publiekswerking en sensibilisering is ook het educatieve luik van het oorlogs- of vredesverhaal van groot belang. Ontdek het educatief aanbod via de website www.woiindeklas.be (WOI in de klas).

Lid sinds 2008.

Kazerne Dossin

Kazerne Dossin

Bezoek de website: http://www.kazernedossin.eu

Contactpersoon: Marjan Verplancke - marjan.verplancke@kazernedossin.eu

In de Dossinkazerne in Mechelen richtten de nazi’s in 1942 hun SS Sammellager in. Dit verzamelkamp betekende voor duizenden Joden en zigeuners het vertrekpunt van een deportatie zonder terugkeer. Vandaag is Kazerne Dossin (het voormalig Joods Museum van Deportatie en Verzet) zowel een memoriaal, museum als documentatiecentrum over Holocaust en mensenrechten.

Lid sinds 2008 (toen: Joods Museum van Deportatie en Verzet).

Stichting Auschwitz – Auschwitz in Gedachtenis vzw

Stichting Auschwitz – Auschwitz in Gedachtenis vzw

Bezoek de website: http://www.auschwitz.be

Contactpersoon: Frédéric Crahay - frederic.crahay@auschwitz.be / Johan Puttemans - johan.puttemans@auschwitz.be

Stichting Auschwitz – Auschwitz in Gedachtenis vzw wil de herinnering aan de nazimisdaden en -genocides levend houden en een collectief bewustzijn ontwikkelen bij de jeugd van vandaag en die van morgen. Concreet ontwikkelt Stichting Auschwitz een aantal activiteiten op vlak van pedagogie, didactiek en nascholing gebaseerd op documentatie, archivering en onderzoek.

Lid sinds 2008.

Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk

Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk

Bezoek de website: http://www.breendonk.be

Contactpersoon: Dimitri Roden - dr@breendonk.be

Het Fort van Breendonk is een van de best bewaarde kampen in Europa. Het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk staat symbool voor de herinnering aan het lijden, de martelingen en de dood van zoveel slachtoffers. Daarnaast heeft het Fort een belangrijke educatieve rol met een aanbod voor scholen.

Lid sinds 2008.

War Heritage Institute

War Heritage Institute

Bezoek de website: http://www.warheritage.be

Contactpersoon: Hannes Vanwymelbeke - hannes.vanwymelbeke@warheritage.be / Olivier Van der Wilt - olivier.vanderwilt@warheritage.be

Het Koninklijk Museum van het Leger en Krijgsgeschiedenis, het Instituut voor Veteranen – Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers, het Nationaal Gedenkteken Fort van Breendonk en de Historische Pool van Defensie bundelen hun krachten … Het resultaat: in mei 2017 ging een gloednieuwe organisatie voor het militair erfgoed en de herinnering van start! Het War Heritage Institute (WHI) heeft als missie het valoriseren van het Belgische militaire erfgoed en de herinnering aan de gewapende conflicten op Belgisch grondgebied of die conflicten met inzet van Belgen in het buitenland.

Lid sinds 2008 (toen: Instituut voor Veteranen).

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Bezoek de website: http://www.africamuseum.be

Contactpersoon: Isabelle Van Loo - isabelle.van.loo@africamuseum.be / Kathleen Laes - kathleen.laes@africamuseum.be

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) werd opgericht in 1898 in het kader van de koloniale propaganda door koning Leopold II. Momenteel is het museum gesloten voor een grondige renovatie. Bij zijn heropening in oktober 2017 zal het een dynamisch en maatschappijgericht museum zijn en een ontmoetingsplaats tussen verschillende culturen en generaties. Het KMMA is bovendien een unieke ‘plaats van herinnering’, waar het koloniale verleden ruim aan bod komt. Een uitgebreid educatief aanbod voor scholen wordt voorzien.

Lid sinds 2016.

RCN Justice & Démocratie

RCN Justice & Démocratie

Bezoek de website: http://www.rcn-ong.be

Contactpersoon: Sara Lanoye - sara.lanoye@rcn-ong.be

In Europa sensibiliseert de Belgische NGO RCN Justice & Démocratie een breed publiek rond hedendaags massageweld via de “Als het ginder is, is het hier”-radioreeksen. RCN J&D verzorgt daarnaast ook workshops in het secundair onderwijs, aan hogescholen, universiteiten en in diverse verenigingen. De acties van RCN J&D zijn er op gericht om grootschalig bloedvergieten, zoals internationale misdaden in Rwanda, Burundi, DR Congo, Bosnië of Cambodja blijvend in herinnering te brengen om nieuw geweld in de toekomst te voorkomen.

Lid sinds 2015.

Vredescentrum van de Provincie en de Stad Antwerpen vzw

Vredescentrum van de Provincie en de Stad Antwerpen vzw

Bezoek de website: http://www.vredescentrum.be

Contactpersoon: Helen Grevers - helen@vredescentrum.be

Het Vredescentrum van de Provincie en de Stad Antwerpen is een vzw die in opdracht van de stad en provincie Antwerpen werkt aan projecten rond vredesopvoeding en herinneringseducatie, zowel voor jongeren als volwassenen. In deze projecten probeert het Vredescentrum verbindingen te leggen tussen verleden en heden en tussen het kleine binnenland en het grote buitenland. Ze werken hierbij zoveel mogelijk in partnerschap met anderen. Doelgroep van het Vredescentrum zijn scholen, middenveldorganisaties en geïnteresseerde bezoekers. Het aanbod is gevarieerd en bevat evenzeer debatten rond actuele kwesties als meer structurele projecten rond de Wereldoorlogen, democratie en verdraagzaamheid.

Lid sinds 2016.

Huis Over Grenzen

Huis Over Grenzen

Bezoek de website: http://www.overgrenzen.be

Contactpersoon: Karsten Conaert - karsten.conaert@volksbund.de

Huis Over Grenzen is een groepsaccommodatie en ontmoetingscentrum, verbonden aan de Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (Duitse Oorlogsgravendienst), en is opgericht met een educatieve verantwoordelijkheid en functie. Zo worden er voor zowel binnenlandse als buitenlandse school- of jeugdgroepen en volwassenen projecten, workshops en internationale ontmoetingen georganiseerd in het teken van vredes- en herinneringseducatie. Huis Over Grenzen ligt vlak naast de Duitse militaire begraafplaats van Lommel, waar ruim 39.000 slachtoffers, hoofdzakelijk van WOII, begraven zijn.

Lid sinds 2017.

BELvue museum

BELvue museum

Bezoek de website: http://www.belvue.be

Contactpersoon: An Lavens - lavens.a@kbs-frb.be

Het BELvue ligt in het hart van Brussel en is zowel het museum van België en zijn geschiedenis als een centrum voor de democratie. BELvue wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting en werd opgericht als een plaats waar bezoekers, en vooral jongeren, België, zijn geschiedenis, zijn sociaaleconomische ontwikkeling en de werking van zijn instellingen kunnen leren kennen en beter begrijpen. Naast zijn museale activiteiten, omschrijft het BELvue zich ook als een centrum van de democratie. Het wil bijdragen tot de verbetering van het vertrouwen in de democratische waarden, door een historisch bewustzijn te ontwikkelen en door kritische bespiegelingen te stimuleren over de grote belangen en de inzet van de democratie.

Lid sinds 2017.

Tumult

Tumult

Bezoek de website: http://www.tumult.be

Contactpersoon: Silke Cuypers - silke@tumult.be

Tumult streeft ernaar dat álle kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel een actieve cultuur van vrede en geweldloosheid ontdekken, zelf vormgeven en geëngageerd uitdragen. Tumult wakkert bij hen een maatschappijkritische houding aan en leert hen vanuit een sterke verbondenheid om te gaan met conflict. Tumult werkt inclusief en versterkend vanuit ieders eigen kracht, en staat garant voor een speelse, interactieve en participatieve aanpak.

Lid sinds 2008.

Kabinet van de Minister van Onderwijs

Kabinet van de Minister van Onderwijs

Bezoek de website: http://www.ond.vlaanderen.be

Contactpersoon: Waarnemend lid

Lid sinds 2008.

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Bezoek de website: http://www.ond.vlaanderen.be

Contactpersoon: Ann Dejaeghere (Horizontaal Beleid) - ann.dejaeghere@ond.vlaanderen.be / Marjolein Muys (AHOVOKS) - marjolein.muys@ond.vlaanderen.be / Christophe Calis (AHOVOKS) - christophe.calis@ond.vlaanderen.be

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming verleent samen met het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS, vroeger: AKOV) inhoudelijk advies bij de werking van het BCH.

Lid sinds 2008.

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Bezoek de website: http://www.g-o.be

Contactpersoon: Gwen Steenkiste - gwen.steenkiste@g-o.be / Isabelle Janssens - isabelle.janssens@g-o.be

Lid sinds 2008.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Bezoek de website: http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen

Contactpersoon: Carl Snoecx - carl.snoecx@katholiekonderwijs.vlaanderen

Lid sinds 2008.

Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG)

Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG)

Bezoek de website: http://www.ovsg.be

Contactpersoon: Els De Bruyne - els.debruyne@ovsg.be / Eline Derriks - eline.derriks@ovsg.be

Lid sinds 2008.

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV)

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV)

Bezoek de website: http://www.pov.be

Contactpersoon: Griet Mathieu - griet.mathieu@pov.be

Lid sinds 2008.

Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers (OKO)

Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers (OKO)

Bezoek de website: http://www.oko.be

Contactpersoon: Paul Buyck - paul.buyck@steinerscholen.be / Thomas Vercauteren - thomas.vercauteren@steinerschoolgent.be

Lid  sinds 2015.

©2020 Herinneringseducatie