Engagementsverklaring WOII

Op 27 januari 2015 was het de Internationale Herdenking van de Holocaust. Exact zeventig jaar na de bevrijding van het concentratie- en vernietigingscentrum Auschwitz-Birkenau, ondertekenden Vlaams minister van Onderwijs mevrouw Hilde Crevits en de hoofden van de verschillende onderwijsnetten een gemeenschappelijke engagementsverklaring. Deze verklaring staat volledig in het teken van ‘genocide(s) en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de Tweede Wereldoorlog’. In het onderwijs zou men zich vanaf dan expliciet engageren om dit onderwerp te behandelen, om lessen uit dit verleden te trekken en op een duurzame manier inzicht te verwerven in de processen en mechanismen achter deze vormen van geweld. Het doel is dat alle leerlingen in het secundair onderwijs kritisch nadenken over hoe conflicten tot stand komen en hoe er vandaag mee om te gaan.

De ondertekening vond plaats in Kazerne Dossin en in samenwerking met het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie. De engagementsverklaring bepaalt dat elk jaar op 27 januari een opvolgingsverslag wordt overgemaakt aan de Vlaams minister van Onderwijs. Gezien haar coördinerende opdracht werd deze taak opgenomen door het BCH.

‘De aanslagen onlangs in Parijs [i.e. de aanslag en op het hoofdkantoor van het satirische weekblad Charlie Hebdo op 7 januari 2015] en op vele andere plaatsen wereldwijd tonen aan dat er nog altijd onaanvaardbaar geweld wordt gebruikt. Vandaag op Holocaust Memorial Day geeft de onderwijswereld het signaal dat zij leerlingen in het secundair onderwijs kritisch willen laten nadenken over hoe conflicten tot stand komen. Het strekt de onderwijsverstrekkers tot eer dat ze vandaag met deze verklaring duidelijke engagementen op zich nemen. Engagementen die onze herinneringseducatie (…) versterken en de verantwoordelijkheid en burgerzin van jongeren aanscherpen.’

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits, 27 januari 2015

5 acties

De genocide(s) en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de Tweede Wereldoorlog vormen een zwarte bladzijde in de mondiale en Belgische geschiedenis. Dat mag niet vergeten worden, niet alleen omwille van het verleden, maar ook voor de toekomst. De ondertekenaars van deze gemeenschappelijke verklaring willen dit kracht bijzetten met vijf acties met betrekking tot:

ACTIE 1: Communicatie engagement

Een gerichte communicatie van het engagement door de onderwijsverstrekkers aan de schoolbesturen.

ACTIE 2: Curriculum secundair onderwijs

Binnen het geheel van het curriculum voor alle leerlingen van het secundair onderwijs expliciet een plaats geven aan het verwerven van inzicht in de mechanismen van ‘genocide(s) en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de Tweede Wereldoorlog’ door hieraan bij de herziening van de betrokken leerplannen aandacht te besteden.

ACTIE 3: Ondersteunende initiatieven

Initiatieven nemen ter ondersteuning van scholen, vakgroepen en leerkrachten inzake het thema ‘genocide(s) en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de Tweede Wereldoorlog’ en de actualisering en historisering ervan.

ACTIE 4: Samenwerking en expertisedeling

Samenwerken met partners met het oog op efficiënte expertisedeling zodat het thema op een duurzame manier aandacht blijft krijgen in het gewoon secundair onderwijs.

ACTIE 5: Jaarlijkse rapportering

Jaarlijks op 27 januari een gezamenlijk opvolgingsverslag bezorgen aan de Vlaams minister van Onderwijs.

©2020 Herinneringseducatie