Forumdag herinneringseducatie en wereldburgerschap op 7 november 2019

De invoering van de nieuwe eindtermen voor de eerste graad A- en B-stroom stelt leerkrachten voor verscheidene uitdagingen. Tegelijkertijd biedt het heel wat kansen voor vernieuwing en innovatie op school.

Kruit en het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie organiseren op 7 november 2019 een forumdag over herinneringseducatie en wereldburgerschapseducatie binnen de nieuwe eindtermen voor de eerste graad secundair onderwijs.

Inschrijven is gratis en kan via deze link!

Meer info via erika.nobels@enabel.be of simon@herinneringseducatie.be

In de eerste plaats voor leerkrachten uit de eerste graad A- en B- stroom.

We stellen de studiedag ook open voor leerkrachten uit de tweede en derde graad van het secundair onderwijs en/of medewerkers van educatieve organisaties, beleidsmedewerkers en andere geïnteresseerden die elk op hun manier een multiplicator kunnen zijn van de opgedane inzichten voor deze doelgroep.

– Leerkrachten uit de eerste graad A- en B-stroom vertrouwd maken met de concepten van herinneringseducatie en wereldburgerschap, alsook het nieuwe kader van de eindtermen (ingegaan op 1 september 2019).
– Leerkrachten laten reflecteren over de mogelijke implementatie van deze eindtermen binnen hun lespraktijk, dit onder andere door het stimuleren van uitwisselingen (bv. door het tonen van goede praktijkvoorbeelden, rondetafelgesprekken, …).
– Leerkrachten laten proeven van het bestaande aanbod in Vlaanderen om hen te inspireren, maar onze partners ook een kans te geven om hun (geactualiseerde) aanbod voor deze doelgroep bekend te maken.

09u00-09u30: Onthaal

09u30-10u15: Intro herinneringseducatie en wereldburgerschap

10u15-11u15: Nieuwe eindtermen 1ste graad SO: What’s in it?

11u15-11u30: Koffiepauze

11u30-12u15: Rondetafel eindtermen

12u15-13u00: Lunch

13u00-14u25: Workhop ronde 1 (keuze uit 4 workshops)

14u35-16u00: Workshop ronde 2 (keuze uit 4 workshops)

16u00: Einde

Hier kan je het volledige programma downloaden!

Espace Jacquemotte

Hoogstraat 139

1000 Brussel

Gepubliceerd op door