Handboek ‘Vroeger gaat niet over’

Herinneringen aan ingrijpende gebeurtenissen blijven ons beroeren, vaak tot lang na de feiten. Ze kleuren het publieke bewustzijn en dwingen ons tot nadenken: welke plaats geven we aan collectieve herinneringen? Kunnen we eruit leren? En hoe geven we herinneringen door aan de volgende generatie?

Het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie heeft samen met het Vlaams Vredesinstituut en Kazerne Dossin, een boek samengesteld over dit soort vragen. Vroeger gaat niet over  bundelt de vele mogelijkheden van herinneringseducatie, adviseert met bijdragen van gerenommeerde historici, didactici en praktijkdeskundigen en toont je op welke manier je op school of met je organisatie aan de slag kunt met herinneringseducatie. Het is een boek vol inspiratie, met verhelderende toelichtingen, diepgravende focusteksten, didactische suggesties en praktijkvoorbeelden.

Veel aandacht gaat daarbij naar ‘dragers van herinneringen’. Games, films, strips of kunst brengen het verleden tastbaar in beeld. De talrijke voorbeelden vormen een aanzet om zelf te reflecteren en het verleden kritisch in een educatieve context te brengen.

Over de auteurs

Hieronder vind je meer informatie over de hoofdauteurs / redactieleden van dit boek.

Daarnaast werkten tal van andere experten mee aan deze publicatie, bijvoorbeeld: Kaat Wils, Karel Van Nieuwenhuyse, Berber Bevernage, Bruno De Wever, Arie Wilschut, Piet Chielens, Herman Van Goethem, Kees Ribbens, …

Marjan Verplancke is hoofd Publiek in Kazerne Dossin. Daarnaast coördineert ze het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie sinds het ontstaan in 2008. Ze publiceerde verschillende artikels en bijdragen over de educatieve visie van Kazerne Dossin en over herinneringseducatie in het algemeen. Over die onderwerpen geeft ze ook regelmatig lezingen en workshops.

Ann Dejaeghere is beleidsmedewerker bij de Afdeling Horizontaal Beleid van het Ministerie van Onderwijs en Vorming. Zij is daar verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en -evaluatie met betrekking tot de vakoverschrijdende thema’s en kwaliteitszorg in onderwijs

Simon Schepers studeerde in 2011 af als master geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen en behaalde daar in 2013 vervolgens ook zijn getuigschrift van de Specifieke Lerarenopleiding Geschiedenis. Sinds 2014 werkt hij als projectmedewerker bij het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie in Kazerne Dossin. Daar staat hij in voor de dagelijkse werking van het BCH.

Maarten Van Alstein is een senior onderzoeker bij het Vlaams Vredesinstituut, een onafhankelijke instelling voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement. Hij is historicus en doctor in de politieke wetenschappen. In het Vredesinstituut verricht hij onderzoek naar herdenkingspolitiek, herinneringseducatie, vredesopvoeding en omgaan met conflict en controverse in de klas.

Over het boek

– EAN: 9789401428309

– Aantal pagina’s: 240

– Prijs: € 24,99

– Uitgeverij: LannooCampus

– Verschijningsdatum: 09/05/17

Toetssteen

Dit boek bouwt verder op onze eerder verschenen toetssteen (handleiding herinneringseducatie). Je kan de toetssteen vol handige tips gratis downloaden op onze website.

Beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels.

Checklist

Met onze handige checklist bij de hand, overloop je kort alle stappen voor een goed herinneringseducatief project. Deze flyer wordt verdeeld via vormingen en studiedagen.

Beschikbaar in het Nederlands.

©2020 Herinneringseducatie