Vorming voor leerkrachten secundair onderwijs

Herinneringen aan oorlogen en massamoorden blijven ons beroeren, vaak tot lang na de feiten. Welke plaats geven we aan die episodes uit onze geschiedenis? Hoe moeten we ze begrijpen? Kunnen we eruit leren?

Zit jij met vragen over jouw lessen met thema’s als de Eerste of Tweede Wereldoorlog? In deze vorming krijg je meer informatie over herinneringseducatie in het secundair onderwijs. We presenteren de doelstellingen van herinneringseducatie, de drie pijlers voor het opzetten van een kwaliteitsvol project en de partners die je hierbij kunnen helpen. In de vorming worden tips gegeven over het gebruik van getuigenissen, bronnenmateriaal, enzovoort.

Herinneringseducatie zit vervat binnen de vakoverschrijdende eindtermen en kan aan bod komen in de lessen geschiedenis, PAV, Godsdienst, zedenleer, Nederlands, Frans, Engels, Duits,

Praktisch!

– Directies en leerkrachten secundair onderwijs

– Pedagogisch begeleiders

– Docenten en studenten van de lerarenopleiding

– Erfgoedwerkers, jeugdwerkers, …

Een vorming duurt ongeveer 2 uur, maar in samenspraak met de organisatie kan je ook een ingekorte of aangepaste versie reserveren.

Gratis

Deze vormingen kan je ook als interactieve workshop boeken. Je krijgt dan tips over hoe je met herinneringseducatie aan de slag kan gaan, maar je analyseert ook verschillende didactische materialen die reeds aangeboden worden.

©2020 Herinneringseducatie