Auschwitz.Camp was met meer dan 20.000 bezoekers een bijzonder succesvolle tijdelijke tentoonstelling van Kazerne Dossin. Via een nieuwe website kan je de expo nu integraal online bekijken. Het is meteen ook de eerste keer dat de groei van Auschwitz op die manier online in kaart wordt gebracht.

Auschwitz is een icoon van massamoord tijdens de Tweede Wereldoorlog. Behalve een moordcentrum was Auschwitz ook een industrieel complex met talloze fabrieken en kampen vol slavenarbeiders, een grondstoffenrijk gebied en een stad die had moeten uitgroeien tot een metropool in het Oosten. Op basis van authentieke, historische kaarten tonen we hoe de stad veranderde tijdens de oorlogsjaren: de oppervlakte van het kamp Auschwitz verdrievoudigde en ernaast werd een groot industrieterrein aangelegd. Aan de andere kant van het spoor bij het dorp Brzezinka werd het uitgebreide kamp Birkenau gebouwd. De website toont hoe de gruwelijke massamoord van de nazi’s verbonden was met een koloniale agenda.

De foto’s van Hans Citroen – medecurator – tonen wat er vandaag overblijft van deze geschiedenis. Kamppalen worden door de bewoners gebruikt om er bijvoorbeeld een kippenhok van te maken. Een gevangenkamp is omgevormd tot garageboxen. De treinsporen liggen nog tussen de velden. Het historisch belang van die overblijfselen en littekens is groot. Citroen brengt materieel geheugen in beeld. Op de website bieden deze foto’s een ingang om over het geheugen van het landschap en herinnering te spreken.

Voor Kazerne Dossin is het een primeur om haar historisch educatieve opdracht op deze manier door te vertalen naar een online omgeving. Kennis en inzicht zijn een belangrijk startpunt voor herinneringseducatie. Via dit bronnenmateriaal de historische ‘realiteit’ zichtbaar maken biedt een meerwaarde voor discussies en gesprekken over de betekenis ervan. Niet alleen voor leerkrachten is dit een interessante tool, maar ook voor alle mensen die een bezoek aan Auschwitz brengen of deze geschieden van nabij willen leren kennen. Ze kunnen kijken vanuit het heden naar het verleden en terug.

De website werd gerealiseerd met de gewaardeerde steun van Claims Conference.