SAVE THE DATE: Forumdag herinneringseducatie en wereldburgerschap op 7 november 2019

De invoering van de nieuwe eindtermen voor de eerste graad A- en B-stroom stelt leerkrachten ongetwijfeld voor verscheidene uitdagingen. Tegelijkertijd biedt het heel wat kansen om met een frisse blik naar herinneringseducatie en wereldburgerschap te kijken. In samenwerking met Kruit / Kleur Bekennen organiseert het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie op 7 november 2019 een forumdag om leerkrachten vertrouwd te maken met deze thema’s.

– Leerkrachten uit de eerste graad A- en B-stroom vertrouwd maken met de concepten van herinneringseducatie en wereldburgerschap, alsook het nieuwe kader van de eindtermen (die ingaan op 2019).

– Leerkrachten laten reflecteren over de mogelijke implementatie van deze eindtermen binnen hun lespraktijk, dit onder andere door het stimuleren van uitwisselingen (bv. door het tonen van goede praktijkvoorbeelden, rondetafelgesprekken, …).

– Leerkrachten laten proeven van het bestaande aanbod in Vlaanderen.

Leerkrachten uit de A- en B- stroom. Maar ook voor iedereen die interesse heeft in het thema en de inzichten kan terugkoppelen naar zijn eigen werkveld, bijvoorbeeld:. 

– Directies

– Pedagogisch begeleiders

– Docenten en studenten van de lerarenopleiding

– Educatief medewerkers

– Geïnteresseerden

Meer informatie over het programma volgt binnenkort!

Espace Jacquemotte

Hoogstraat 139

1000 Brussel

Gepubliceerd op door