Studiedag over holocausteducatie in het vak godsdienst op 13 januari 2020

Herinneringseducatie is werken aan een houding van actief respect in de huidige maatschappij vanuit de collectieve herinnering aan menselijk leed dat veroorzaakt is door menselijke gedragingen als oorlog, intolerantie of uitbuiting en dat niet vergeten mag worden.

Het geactualiseerde leerplan rooms-katholieke godsdienst stelt dat daarbij in het bijzonder de ‘holocaust’ (1933-1945) als thema ter sprake dient te komen. De holocaust ‘stelt immers cruciale ethische en theologische vragen aan de orde over de mens en het kwaad, God en het lijden, de kerk en de moderne wereld’ (ingrediënt 316). Dit onderwerp aan bod brengen in de godsdienstles is echter een hele uitdaging omdat het sterk raakt aan ons beeld van mens en God en ook de relaties tussen leerlingen in een multiculturele klas op de proef kan stellen. De thematiek is ook bijzonder actueel door de huidige toename van antisemitisme in ons land en groeiende relativering en zelfs ontkenning van de Holocaust.

Deze studiedag wil leerkrachten vertrouwd maken met de doelstellingen van herinneringseducatie, inzichten aanbieden uit het recente onderzoek naar daders, slachtoffers en omstanders van de holocaust en vaardigheden aanreiken om met delicate culturele aspecten van holocausteducatie om te gaan.

Het programma voorziet ook in rakende voorbeelden om de thematiek op artistieke wijze om te gaan, schenkt uitdrukkelijk aandacht aan het joods-religieus perspectief op de Holocaust en niet in het minst: laat ook de stem van de overlevenden klinken. Op het einde van de dag is een herdenkingsmoment voorzien met een muzikaal optreden van de Vlaamse  blueszanger Boogie Boy (pseudoniem van Paul Ambach) die een ingetogen ode zal brengen aan zijn joodse ouders die de holocaust overleefden.

Deze studiedag is een organisatie van het Centrum Academische Lerarenopleiding, Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven, in samenwerking met de Erkende Instantie rooms-katholieke godsdienst.

Praktisch!

Hieronder vind je alvast wat praktische informatie terug.

– Leerkrachten godsdienst

– Pedagogisch begeleiders

– Lerarenopleiders

Promotiezaal, Universiteitshal, Naamsestraat 22, 3000 Leuven

Deze studiedag gaat door op maandag 13 januari 2020.

Duur: 9u00-16u30

– Deelname aan deze studiedag bedraagt € 35,00.

– Deze studiedag is gratis voor studenten en personeel van KU Leuven.

– Deelname aan deze studiedag bedraagt €32,00 indien je lid bent van Katechetika Plus (voorheen Theologisch Forum) of van VBS.

– Inschrijven gebeurt online via deze link.

Gepubliceerd op door