Studiedagen over radicalisering en polarisering op 6 december 2018 en 12 februari 2019

‘Alle Koerden zijn terroristen!’

‘Ik geef geen hand aan een vrouwelijke leerkracht.’

‘Mijn zoon blijft thuis als er op school een imam komt spreken.’

‘Wij zijn in oorlog. Wij en zij.’

 

Übermensch tegen Untermensch, Hutu tegen Tutsi, moslims tegen westerlingen, wij tegen zij… Vanuit het verleden specialiseert Kazerne Dossin zich in polarisatiemechanismen. Polarisatie brengt schade toe aan het sociaal weefsel. Het kan een opstap vormen naar geweld tussen groepen. Anderzijds is polarisatie soms nodig. Om tot verandering te komen, om (institutioneel) racisme aan te klagen of om mensenrechten te doen naleven.

Hoe leer je schadelijke polarisatie herkennen? Welke game changers kan je als antwoord inzetten? Met heel wat praktijkvoorbeelden geeft directeur Karin Heremans je inzicht in de depolariseringsstrategie die Bart Brandsma voorstelt en die zij zelf met succes op haar school toepast. Groepsoefeningen zorgen ervoor dat je actief mee kan reflecteren over reële casussen waar ook jij mee te maken kan krijgen.

In de namiddag ga je op stap met één van de gidsen van Kazerne Dossin en krijg je inzicht in hoe polarisatie in een radicaliserende samenleving ontstaat en ontwikkelt. De casus van de Holocaust vormt de basis om verbanden te leggen met andere contexten en met de huidige samenleving. Of ontdek tijdens de lezing ‘Een duivelse transitie’ factoren die verklaren hoe ‘gewone’ mensen in staat zijn deel te nemen aan groepsgeweld.

Deze studiedagen worden georganiseerd door Kazerne Dossin, in samenwerking met GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie.

Praktisch!

Hieronder vind je alle praktische informatie met betrekking tot deze studiedagen over radicalisering en polarisering.

Karin Heremans is directeur van het GO! Atheneum Antwerpen. Tegelijkertijd is ze beleidscoördinator preventie radicalisering en polarisering, erkend polarisatiestrateeg en lid van het Radicalization Awareness Network (RAN).

Marjan Verplancke is Hoofd van de dienst Publiekswerking in Kazerne Dossin en erkend depolarisatiestrateeg.

Simon Schepers is projectmedewerker bij het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie en erkend polarisatiestrateeg.

Maarten Van Alstein is onderzoeker bij het Vlaams Vredesinstituut. Hij is historicus en politiek wetenschapper, en volgde opleidingen in bemiddeling, dialoogtechnieken en polarisatiemanagement. Bij Pelckmans publiceerde hij het boek Omgaan met controverse en polarisatie in de klas.

– Directies, leerkrachten, CLB-medewerkers, …

– Pedagogisch begeleiders

– Open voor alle onderwijsnetten!

Kazerne Dossin

Goswin de Stassartstraat 153

2800 Mechelen

Deze studiedagen vinden plaats op 6 december 2018 en 12 februari 2019 (9u00-16u00).

€ 35,00 per deelnemer (incl. broodjeslunch en infomap)

Gepubliceerd op door