28/08/1913

Discussies omtrent een passende locatie voor een Permanent Hof van Arbitrage leiden tot de bouw van een Vredespaleis in Den Haag. Dit wordt mogelijk dankzij de steun van de schatrijke Amerikaanse staalmagnaat Andrew Carnegie. Hij schenkt 1,5 miljoen dollar, maar heeft wel een opmerkelijke voorwaarde: het paleis moet een bibliotheek voor internationaal recht omvatten en zijn portret moet een prominente plek krijgen. De eerste steen van het nieuwe Vredespaleis wordt gelegd tijdens de Tweede Haagse Vredesconferentie van 1907. Op 28 augustus 1913 wordt het Vredespaleis plechtig geopend, maar een jaar later breekt de Groote Oorlog uit en lijkt al het werk voor niets geweest…