17/07/1998 - 01/07/2002

In 1993 beslist de VN-Veiligheidsraad om het Joegoslaviƫtribunaal (ICTY) in het leven te roepen en in 1994 volgt ook het Rwandatribunaal (ICTR). Dit zijn tijdelijke rechtbanken met een beperkte scope (misdaden gepleegd tijdens de burgeroorlogen in voormalig Joegoslaviƫ en Rwanda), maar ze zijn grensverleggend en inspireren tot de creatie van een permanente rechtbank: het Internationaal Strafhof (ICC). Een eerste stap wordt gezet met de ondertekening van het Statuut van Rome op 17 juli 1998. Dat is een verdrag waarmee de VN bepaalt welke specifieke misdrijven het ICC in de toekomst moet behandelen. Uiteindelijk treedt het ICC officieel in werking op 1 juli 2002.