1924 - 01/07/1962

Rwanda bestaat al eeuwenlang uit verschillende bevolkingsgroepen: Tutsi’s (veeboeren uit het zuiden en oosten van het Victoriameer), Hutu’s (landbouwers uit het noordwesten) en Twa’s (pygmeeën). Ze leven in clans met een leider. Meestal is dat een Tutsi, omdat vee in die tijd symbool staat voor status. In de negentiende eeuw bepaalt die status wie al dan niet Hutu of Tutsi is. Na de Groote Oorlog moet Duitsland zijn koloniale macht in Rwanda en Burundi afstaan. Vanaf 1924 komen deze landen via de Volkenbond onder Belgisch toezicht: Ruanda-Urundi. De Belgische overheid legt het statusverschil tussen Hutu’s en Tutsi’s officieel vast en baseert zich op de bestaande hiërarchie en oude raciale stereotypen. De Tutsi’s krijgen steeds meer aanzien en betere jobs. Dit leidt tot heel wat frustraties bij de Hutu’s.