1884-1885

Tijdens de Koloniale Conferentie van Berlijn verwerft Duitsland het zeggenschap over Rwanda, waar op dat moment Hutu’s, Tutsi’s en Twa’s leven. In hun nieuwe kolonie voeren de Duitsers een beleid dat berust op een racistisch gedachtengoed, ge├»nspireerd door de hamitische mythe. Volgens deze legende waren het de ‘hamieten’ (nakomelingen van de blanke volkeren, gelinkt aan de Bijbelse figuur Cham) die er in het Stenen Tijdperk voor hadden gezorgd dat de ‘beschaving’ haar weg vond naar het Afrikaanse continent en zo verder verspreid geraakte onder de zwarte bevolking. De Duitse kolonisator gelooft dat de Tutsi’s afstammen van de hamieten (zogezegd verwant aan het ‘superieure’ blanke ras) en schat hen daarom hoger in dan de Hutu’s (die in hun ogen behoren tot ‘inferieure’ negro├»de ras).