26/08/1789

In Frankrijk vinden de ideeën van verlichte filosofen hun weg bij de adel en in de hogere kringen van de burgerij. Vanaf 1750 begint men steeds vaker en in alle openheid te debatteren over verschillende thema’s zoals onderwijs, opvoeding, wetenschap, godsdienst, macht en vrijheid. Wanneer in 1789 de Franse Revolutie uitbreekt, wordt koning Lodewijk XVI gedwongen om enkele belangrijke toegevingen te doen. Zo vervangt een nieuwe Nationale Vergadering de oude Staten-Generaal. De drie standen gaan nu niet langer apart maar samen in overleg. Bovendien krijgt elke deelnemer een stem (in plaats van één per stand). Vervolgens neemt dit orgaan het initiatief tot het opstellen van de Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger. Weg zijn de oude privileges van de adel en de clerus. Vanaf nu zijn alle Fransen in principe gelijkgestelde ‘staatsburgers’.