26/08/1789

In Frankrijk vinden de verlichte ideeën van politieke denkers hun weg onder het lezende publiek. Vanaf 1750 ontstaat er een groeiende ruimte voor debat over verschillende thema’s zoals onderwijs, wetenschap, godsdienst, macht en vrijheid. Wanneer in 1789 de Franse Revolutie uitbreekt, wordt koning Lodewijk XVI gedwongen om een Nationale Vergadering met vertegenwoordiging van alle Fransen te erkennen. Deze vergadering neemt het initiatief tot het opstellen van de Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger. Weg zijn de oude privileges van de adel en de clerus. Vanaf nu zijn alle Fransen in principe gelijke staatsburgers.