ZWARTZAK : Schoolvoorstelling over collaboratie tijdens WOII

Zwartzak is een muzikale éénacter die handelt over een niet-alledaagse zoon-vader relatie. Achtergrond van dit door acteur Wim Claeys beleefd verhaal is de Tweede Wereldoorlog, de keuze van vader Claeys om mee te vechten met de Duitsers en de impact daarvan op het leven van zijn kinderen.

Vader Claeys gaat nog naar school als hij zich tijdens de Tweede Wereldoorlog laat overtuigen om zich als vrijwilliger aan te sluiten bij het Vlaams Legioen. Dat Vlaams Legioen vecht aan de zijde van de Duitsers mee in Rusland. Claeys is één van de duizenden Vlaamse oostfronters die tot het einde van de oorlog vecht voor een Duitse overwinning. Daarvoor krijgt hij na de oorlog van het Belgisch gerecht de doodstraf. Later wordt zijn straf omgezet. Na enkele jaren gevangenis komt hij vrij en neemt hij de draad van zijn leven weer op. Een leven dat verbonden blijft met het milieu van voormalige oostfronters en families van ex-gevangenen.

Zoon Wim die méér dan 20 jaar na de oorlog geboren wordt groeit op in dat Vlaams-nationaal milieu en wordt van kleins af lid van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond, de jeugdbeweging waar overtuigde Vlaams-nationalisten hun kinderen naartoe sturen. Een jeugdbeweging waar niet alleen wordt gespeeld maar ook Vlaamse geschiedenis wordt onderwezen, wordt gepleit voor Vlaamse onafhankelijkheid en België als de vijand wordt gezien. Daar worden de mannen van het Vlaams Legioen niet als verraders maar als helden vereerd. Maar met de jaren komen bij de volwassen geworden zoon ook de vragen. Langzaam sluipt de twijfel binnen.

Wim Claeys (°1972) is Gentenaar, cabaretier, muzikanten en folkzanger. Zijn liefde voor muziek en Gent zit er al van jongs af in. Hij groeide op in een familie waar dialect spreken als een erezaak werd beschouwd en luisterde al vroeg naar de platen van Romain De Coninck en Walter De Buck. Het toneelstuk Zwartzak is gebaseerd op de bijzondere relatie met het getroubleerde verleden van zijn vader.

De theatermonoloog Zwartzak wordt gespeeld door cabaretier Wim Claeys en begeleid door muzikant Ward Snauwaert. De spelers hebben een minimum speelruimte nodig van 3 x 2 m.

Als er geen theateromstandigheden aanwezig zijn (d.w.z. een podium met belichting en geluidsversterking) dan kost Zwartzak 750,00 euro (plus 6% btw). In deze prijs is de geluidsversterking inbegrepen.

Als er gespeeld wordt in een theater met licht en geluid kost Zwartzak 1.000,00 euro (plus 6% btw). In deze prijs zit dan ook een technieker begrepen die het voorbereidende werk zal doen en de voorstelling mee volgt, belicht en versterkt.

Bij deze schoolvoorstelling hoort ook een interessante lesmap met meer informatie over de collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog en de repressie in de naoorlogse periode.

Klik hier!

Gepubliceerd op door