Dit handboek is geschreven voor leerkrachten in het secundair onderwijs, voor docenten aan hogescholen of universiteiten, medewerkers van musea en memorialen, maar ook voor hen die werken in non-formele onderwijsvormen. Het boek biedt een theoretisch en praktisch perspectief over de gecombineerde aanpak van geschiedenisonderwijs en mensenrechteneducatie. De voorgestelde aanpak focust op het verkennen van mensenrechten-gerelateerde veranderingen in het verleden met het vooruitzicht op het bijdragen tot positieve verandering in het heden.