Het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten of onnauwkeurigheden op deze website, noch voor verlies, ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het gebruik van op deze website mogelijk voorkomende incorrecte informatie.