Lerarenopleiders en leerkrachten missen vaak concrete handvaten om een constructief gesprek over maatschappelijk en levensbeschouwelijk gevoelige thema’s te faciliteren. Democratische Dialoog stelde daarvoor onder andere een aantal communicatietips op om in de klas mee aan de slag te gaan. Houd daarbij in het achterhoofd dat deze dialoogtips zeker niet dwingend zijn. Het zijn eerder richtlijnen voor een gesprek.