In dit boek zoekt Maarten Van Alstein, onderzoeker bij het Vlaams Vredesinstituut, antwoorden op allerlei vragen rond controverse en polarisatie in de klas. Voortbouwend op inzichten uit de internationale wetenschappelijke literatuur, praktische handelingsschema’s van ervaren dialoogtrainers én concrete ervaringen uit de klaspraktijk biedt het een pedagogisch kader om in de klas en op school om te gaan met controverse en polarisatie. Naast het boek werden ook een infografiek en drie informatiefiches uitgewerkt: ‘Reageren op confronterende uitspraken’, ‘Controversiële onderwerpen in het leerplan’ en ‘Didactisch aan de slag rond controversiële onderwerpen’.