Op dinsdag 28 maart organiseerden het Bijzonder comité voor Herinneringseducatie en Wij-Zij een forumdag met als centraal thema hoe gevoelige en historische thema’s beter aanbrengen in de klas. Het was een een verrijkende dag met inspirerende workshops en vruchtbare gesprekken. De studiedag vond plaats in het prachtige BELvue Museum

In de voormiddag konden de deelnemers een interessante keynote bijwonen van Naïma Lafrarchi. Zij is juriste, leermeester in de Islamitische godsdienst en tegenwoordig onderzoekster aan de Universiteit van Gent naar historische empathie als toolbox. Achteraf vonden er rondetafelgesprekken plaats waar de deelnemers ‘good practices’ en kennis met elkaar konden uitwisselen rond het aanbrengen van gevoelige historische thema’s in de klas of op de werkvloer. 

Namiddag konden deelnemers inspiratie halen uit verschillende workshops die praktische vaardigheden aanreikten om historische thema’s op een creatieve manier aan te brengen in de klas.