1944

In zijn boek Axis Rule in Occupied Europe uit 1944 gebruikt Raphael Lemkin (een Poolse advocaat en Holocaustoverlevende) voor de eerste keer het woord ‘genocide’. Het is een door hemzelf uitgevonden neologisme, samengesteld uit twee woorden. Eerst heb je het Griekse ‘genos’ en dat kan je op verschillende manieren vertalen, bijvoorbeeld als ras, stam, volk of natie. Het gaat hier met andere woorden over een grotere groep van mensen. Het tweede deel is dan weer afgeleid van het Latijnse werkwoord ‘caedere’ en betekent doden of vermoorden. Lemkin omschrijft genocide als een doelgerichte en geco√∂rdineerde vernietiging van een volk of etnische groep. Deze term en bijhorende definitie zijn bijzonder revolutionair! Want hoewel er als sinds mensenheugenis volkerenmoorden plaatsvinden, bestaat er op dat moment nog steeds geen enkel juridisch en wetgevend kader om dit soort misdaden te bestraffen en te voorkomen.