04/08/1914

Op 4 augustus 1914 is de Duitse inval van België een feit. Het Duitse leger rukt snel op. Dit gaat gepaard met verschillende oorlogsmisdaden. Zo vinden er op sommige plaatsen executies plaats waarbij niet alleen soldaten maar ook gewone burgers het slachtoffer zijn. Daarnaast worden talloze dorpen en steden geplunderd en heel wat gebouwen in brand gestoken. De Belgische bevolking slaagt massaal op de vlucht voor het oorlogsgeweld. Het Duitse bezettingsregime legt strenge regels op en de bezette gebieden dienen als wingewest voor de Duitse oorlogsmachine.