04/11/1950

Geïnspireerd door de UVRM uit 1948, creëert de Raad van Europa een gelijkaardig instrument: het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Met dit verdrag beloven zevenenveertig lidstaten van de Raad van Europa dat zij garant zullen staan voor de bescherming van de mensen- en burgerrechten op hun grondgebied. De ondertekening vindt plaats op 4 november 1950 en enkele jaren later, op 3 september 1953, wordt dit verdrag officieel van kracht. Vanaf 1959 waakt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (gelegen in Straatsburg) over de correcte toepassing van dit verdrag en treedt het op bij klachten over inbreuken op deze zogeheten ‘fundamentele vrijheden’.