04/11/1950

In navolging van de UVRM uit 1948 stelt de Raad van Europa het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) op. Dit verdrag moet garant staan voor de mensen- en burgerrechten van alle inwoners van de landen die het document bekrachtigen. De ondertekening vindt plaats op 4 november 1950 in Rome. Het verdrag treedt officieel in werking op 3 september 1953. Vanaf 1959 houdt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (gelegen in Straatsburg) toezicht op de naleving van dit verdrag.