04/11/1950

In navolging van de UVRM uit 1948, stelt de Raad van Europa het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) op. Met dit verdrag beloven 47 lidstaten van de Raad van Europa dat zij garant zullen staan voor de bescherming van de mensen- en burgerrechten op hun grondgebied. De ondertekening vindt plaats op 4 november 1950. Het verdrag treedt officieel in werking op 3 september 1953. Vanaf 1959 waakt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (gelegen in Straatsburg) over de correcte toepassing van dit verdrag en treedt het op bij klachten over schendingen van deze fundamentele vrijheden.