09/12/1948

Vier jaar na de introductie van de term ‘genocide’, ziet Raphael Lemkin zijn droom in vervulling gaan. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties besluit zijn advies te volgen en stelt, in samenwerking met Lemkin, het zogenaamde Genocideverdrag op. De ondertekening vindt plaats op 9 december 1948 en op 12 januari 1951 treedt het verdrag effectief in werking. Het is baanbrekend, maar onder tijdgenoten bevinden zich ook enkele critici. Zo zou het verdrag er te veel vanuit gaan dat regeringen per definitie ‘rechtvaardig’ zijn en dat de verantwoordelijk daardoor bij het individu ligt. Maar is het eigenlijk niet zo dat een staat individuen juist onder druk zet om mee te doen? Later klinkt dan weer de kritiek dat het verdrag niet gehandhaafd wordt, want ook na de ondertekening vinden er nog steeds genociden plaats (bv. in Rwanda en Srebrenica).