09/12/1948

Vier jaar na de introductie van de term ‘genocide’ wordt het Genocideverdrag officieel aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in Parijs. Dit gebeurt op 9 december 1948. Op 12 januari 1951 wordt het ook echt van kracht. Het is baanbrekend, maar onder tijdgenoten bevinden zich ook enkele critici. Zo zou het verdrag er te veel vanuit gaan dat overheden per definitie rechtvaardig zijn en dat de verantwoordelijk daardoor bij het individu ligt. Maar is het in werkelijkheid niet andersom? Later klinkt dan weer de kritiek dat het verdrag niet gehandhaafd wordt, want ook na 1948 vinden er nog steeds genociden plaats (bv. in Rwanda en Srebrenica).