09/12/1948

Vier jaar na de introductie van de term ‘genocide’, wordt het Genocideverdrag officieel goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Dit gebeurt op 9 december 1948 en op 12 januari 1951 treedt het verdrag effectief in werking. Het is baanbrekend, maar onder tijdgenoten bevinden zich ook enkele critici. Zo zou het verdrag er te veel vanuit gaan dat overheden per definitie rechtvaardig zijn en dat de verantwoordelijk daardoor bij het individu ligt. Maar klopt dat wel? Is het eigenlijk niet omgekeerd, namelijk dat een staat individuen onder druk zet om mee te doen? Later klinkt dan weer de kritiek dat het verdrag niet gehandhaafd wordt, want ook na de ondertekening in 1948 vinden er nog steeds genociden plaats (bv. in Rwanda en Srebrenica).