20/11/1989

Steeds meer groeit het besef dat kinderen andere behoeftes hebben dan volwassenen (bv. met betrekking tot opvoeding, zorg, onderwijs enzovoort). Daarom keurt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989 het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) goed. Om er zeker van te zijn dat deze rechten wel degelijk worden gerespecteerd, richt het Vlaams Parlement op 15 juli 1997 een speciale ombudsdienst op: het Kinderrechtencommissariaat.