20/11/1989

Steeds meer groeit het besef dat kinderen andere behoeftes hebben dan volwassenen (bv. met betrekking tot opvoeding, zorg, onderwijs enzovoort). Daarom keurt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989 het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) goed. Op 15 juli 1997 richt het Vlaams Parlement bij decreet ook een Kinderrechtencommissariaat om ervoor te zorgen dat het verdrag goed wordt nageleefd.