20/11/1989

Steeds meer groeit het besef dat kinderen eigenlijk wel wat specifieke noden hebben, bijvoorbeeld met betrekking tot hun opvoeding, de toegang tot kwaliteitsvol onderwijs, vrije tijd enzovoort. Die dingen komen echter niet of onvoldoende aan bod in de UVRM uit 1948. De VN wil dan ook graag een aangepaste versie op maat van minderjarigen: het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK). Op 20 november 1989 wordt deze tekst ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Het IVRK wordt positief onthaald. Met de ondertekening van dit document komt de wereld alweer een stapje dichter bij het ideaal van een meer inclusieve samenleving. En om er zeker van te zijn dat deze rechten wel degelijk worden gerespecteerd, richt het Vlaams Parlement op 15 juli 1997 een speciale ombudsdienst op: het Kinderrechtencommissariaat.