01/07/1962

Na de Sociale Revolutie beseffen de Belgische kolonialen dat zij in Rwanda nog maar weinig te zeggen hebben. Kort daarna maakt België zelf een einde aan zijn mandaat en in 1960 wint MDR-Parmehutu de verkiezingen. Het koningsschap (dat traditioneel bij de Tutsi’s ligt) maakt vanaf dan plaats voor een republiek met een president, namelijk de Hutu Grégoire Kayibanda. Vervolgens worden alle machtsposities ingenomen door Hutu’s. In juli 1962 worden Rwanda en Burundi eindelijk onafhankelijk, maar de feestvreugde duurt niet lang. Al gauw komen Tutsi’s in opstand. Zij willen Kayibanda afzetten, maar die weet op zijn beurt de Hutu-meerderheid op te hitsen door de Tutsi’s te vergelijken met kakkerlakken. Vervolgens raast er een storm van geweld door het land en slaan zo’n 300.000 Tutsi’s op de vlucht.