01/07/1962

Na de Sociale Revolutie beseffen de Belgische kolonialen dat zij in Rwanda nog maar weinig te zeggen hebben. Kort daarna geeft België zijn mandaat terug en in 1960 wint MDR-Parmehutu de verkiezingen. Er komt officieel een eind aan de Tutsi-monarchie en alle machtsposities worden ingenomen door Hutu’s. In juli 1962 worden Rwanda en Burundi eindelijk onafhankelijk. Al gauw breken er rellen uit. Tutsi’s willen de nieuwe Hutu-president Grégoire Kayibanda ten val brengen, maar die weet op zijn beurt de Hutu-meerderheid op te hitsen door de Tutsi’s te vergelijken met kakkerlakken. Vervolgens raast een storm van geweld door het land en slaan zo’n 300.000 Tutsi’s op de vlucht.