1871-1914

Op 18 januari 1871 wordt het immense kluwen van Duitse koninkrijken, groothertogdommen, vrije rijkssteden, … omgetoverd tot een eengemaakte staat: het Duitse Keizerrijk. Het keizerschap gaat naar de Pruisische koning Wilhelm I. Dat gebeurt met een ceremonie in de prachtige spiegelzaal van Versailles, nabij de Franse hoofdstad Parijs. Een symbolische daad, want rond diezelfde periode triomferen de Duitsers in een oorlog tegen het Frankrijk van Napoleon III. Om de recente unificatie te consolideren, cultiveert men in Duitsland een vurig nationalisme. Maar ook elders kent dit fenomeen een steile opmars. Dat gaat vaak gepaard met militarisme, veel bravoure en de verheerlijking van geweld. Ongeveer twintig jaar later ziet keizer Wilhelm II het als zijn taak om de roem en glorie van Duitsland aanzienlijk op te krikken. Hij onderneemt daarvoor allerlei acties, zoals de acquisitie van kolonies en de aanleg van een indrukwekkende vloot. Frankrijk en Groot-Brittannië zijn daar echter niet zo blij mee. Bijgevolg barst er een heuse wapenwedloop los.