08/11/1994

In de nasleep van de genocide kampt de regering in Rwanda met veel uitdagingen. Het land verkeert in chaos: honderdduizenden gevluchte Tutsi’s keren massaal terug en er gebeuren ook heel wat vergeldingsacties op Hutu’s. Op 8 november 1994 gaat de VN-Veiligheidsraad akkoord met een resolutie voor de oprichting van een Internationaal Tribunaal voor Rwanda (ICTR). Het ICTR staat in voor de bestraffing van de daders van de genocide en zij die het internationaal humanitair recht geschonden hebben. Dit tribunaal gaat door in Arusha. Daarnaast vinden er in Rwanda ongeveer een miljoen rechtszaken plaats in de traditionele Gacaca-rechtbanken. Deze lokale rechtbanken zijn niet alleen gericht op het bestraffen van de daders, maar ook op verzoening en herstel.