1959-1961

In de jaren vijftig ontstaat er onder de Hutu’s in Rwanda een emancipatiebeweging. Als reactie hierop streven de Tutsi’s naar de onafhankelijkheid van het land om zo hun sociale status verder te verankeren. Dit legt druk op de relatie met de Belgische overheid. Om een oorlog te vermijden, verleent België gelijke rechten aan de Hutu’s. Gedaan met de oude privileges van de Tutsi-minderheid. De Hutu’s mogen nu zelfs hun eigen partij oprichten: de MDR-Parmehutu. Deze beweging beroept zich echter op de hamitische mythe en stelt dat de Tutsi’s geen ‘echte’ Rwandezen zijn. Na de dood van de Tutsi-koning in 1959, ontspoort die recente Hutu-emancipatie in een gewelddadige opstand: de Sociale Revolutie. Dit eindigt met de dood van duizenden Tutsi’s.