10/12/1948

Na het onmenselijke leed van twee wereldoorlogen, stelt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een verklaring op die de basisrechten van alle mensen moet beschermen. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) wordt ondertekend op 10 december 1948. Tot op heden vormt deze tekst een belangrijke morele en juridische maatstaf in onze democratische rechtsstaat. Vanaf 1950 vieren we deze bijzondere gebeurtenis jaarlijks op 10 december: de Dag van de Mensenrechten.