10/12/1948

Met de herinnering aan twee wereldoorlogen en de afschuwelijke tragedie van de Holocaust, stelt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een verklaring op die de basisrechten van alle mensen moet beschermen. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) wordt ondertekend op 10 december 1948. En zelfs na al die jaren blijft deze tekst nog steeds een belangrijke maatstaf voor het in stand houden van onze democratische rechtsstaat. Vanaf 1950 vieren we deze bijzondere gebeurtenis jaarlijks op 10 december: de Dag van de Mensenrechten.