09/11/1918

In 1918 neemt de macht van de centralen sterk af. Bondgenoten Bulgarije en het Ottomaanse Rijk capituleren. Oostenrijk-Hongarije bezwijkt onder de vele interne problemen en de Dubbelmonarchie wordt ontbonden. Vanaf dan staat Duitsland er alleen voor. Bovendien vindt de oorlog steeds minder steun bij de Duitse bevolking. Ook Duitse soldaten hebben er genoeg van en op verschillende plaatsen vinden stakingen en muiterijen plaats. Tijdens de Novemberrevolutie wordt de Duitse Republiek uitgeroepen. Keizer Wilhelm II verliest zijn machtspositie en leeft vanaf dan in ballingschap in Nederland.