07/04/1994 - 14/04/1994

Bij het uitbreken van de genocide in april 1994, denken de Belgische blauwhelmen in Rwanda aanvankelijk dat het gaat om een wraakactie van het Rwandese leger en de Interahamwe op tegenstanders van de vermoorde president. Al gauw dringt de realiteit van de genocide tot hen door, wanneer ze zien dat alle Tutsi’s het slachtoffer zijn (zowel mannen, vrouwen als kinderen). Kort na de moord op tien Belgische blauwhemen, wordt beslist om de Belgische troepen terug te trekken. Vanaf dan verspreidt het geweld zich ook over het platteland. Families en buren vermoorden elkaar, woningen worden in brand gestoken en mensen slaan massaal op de vlucht.