12/08/1949

Op 12 augustus 1949 wordt het Verdrag van Genève betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd (kortweg de Vierde Geneefse Conventie) gepubliceerd. Dit verdrag bepaalt onder andere dat de inwoners van bezette gebieden te allen tijde recht hebben op een menswaardige behandeling, bescherming bij ziekte of zwangerschap, … Daarnaast mogen soldaten hen ook niet discrimineren, onder druk zetten of het slachtoffer maken van willekeurige straffen, aanranding of verkrachting. De effectieve uitvoering van dit verdrag start op 21 oktober 1950.