12/08/1949

Op 12 augustus 1949 wordt het Verdrag van Genève betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd (kortweg de Vierde Geneefse Conventie) gepubliceerd. Dit is de laatste van een reeks verdragen over het internationaal humanitair recht tijdens gewapend conflicten. Dit verdrag bepaalt onder andere dat burgers in bezette gebieden recht hebben op een menselijke behandeling, bescherming bij ziekte of zwangerschap, … Daarnaast mogen soldaten hen ook niet discrimineren, onder druk zetten of het slachtoffer maken van willekeurige straffen, aanranding of verkrachting. Het verdrag gaat officieel in op 21 oktober 1950.