Augustus 1993

Onder druk van de internationale gemeenschap, wordt de Rwandese president Habyarimana verplicht om met het RPF te onderhandelen. In augustus 1993 leidt dit tot de Vredesakkoorden van Arusha. De VN plaatst 2.500 soldaten in Rwanda om toezicht te houden, maar snel daarna begint Habyarimana met een campagne tegen de Tutsi’s. Via kranten en tijdschriften worden propagandateksten gepubliceerd die de haat tegenover de Tutsi’s moeten aanwakkeren. En voor wie niet kan lezen, richt de regering ook een eigen radiozender op: Radio Télévison Libre des Mille Collines. Deze zender verspreidt voortdurend haatberichten en zal uiteindelijk ook steeds meer oproepen tot geweld tegenover de Tutsi’s.