Tijdens deze vorming krijg je meer informatie over herinneringseducatie in het secundair onderwijs. We presenteren de doelstellingen van herinneringseducatie, de drie pijlers voor het opzetten van een kwaliteitsvol project en de partners die je hierbij kunnen helpen.

MAAR het is bovenal een interactieve workshop. Het is de bedoeling dat de deelnemers concreet aan de slag gaan met zes verschillende dragers van herinneringen:

  • Getuigenissen
  • Herinneringsplaatsen
  • Kunst
  • Film en beeld
  • Beeldverhalen
  • Spelvormen

In groepjes analyseer je verschillende didactische materialen of concrete werkvormen die reeds aangeboden worden en denk je na over de sterktes en zwaktes. Je baseert je hiervoor op onze toetssteen. Nadien formuleer je met de deelnemers tips om deze dragers op een kwaliteitsvolle manier in te zetten!