Al een hele tijd worden politiek en media beheerst door het begrip ‘radicalisering’. De verantwoordelijkheid voor preventie en detectie komt grotendeels bij het onderwijs terecht. In deze reeks van drie webinars stellen we enkele kritische vragen. Is radicalisering eigenlijk wel zo’n recent fenomeen? Zijn radicale ideeën soms nodig? En worden we zelf niet radicaler door ons blind te staren op hoe ‘de ander’ radicaliseert?

Tijdens drie webinars van 60 minuten buigen twee experten zich over dit onderwerp en plaatsen zij een en ander in perspectief.

Deelname is volledig gratis!

Dit project was een initiatief van het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie, in samenwerking met Kazerne Dossin en Democratische Dialoog (Erasmushogeschool Brussel).

 

sessie 1. radicalisering in perspectief

Sinds de oorlog in Syrië waarschuwt de pers ons bijna dagelijks voor radicale jongeren. Maar wordt het begrip ‘radicaal” niet buiten proportie voorgesteld? Is er werkelijk reden tot paniek? Leidt radicalisme automatisch naar extremisme? Moeten we radicale ideeën dan maar in de kiem smoren? In deze eerste sessie tonen onze specialisten hoe radicalisme een normaal fenomeen is in onze samenleving en hoe angst steeds een slechte raadgever is.

sessie 2. waar komt gewelddadige radicalisering vandaan?

Zeg ‘radicaliserende jongeren’ en velen denken meteen aan moslims. Nochtans zijn er erg veel verschillende contexten van gewelddadige radicalisering. Of het nu gaat om een SS-er in nazi-Duitsland, over een aanhanger van de Ku Klux Klan in de VS of over een jonge moslim die naar het kalifaat vertrekt, hun radicaliseringsprocessen lopen soms opvallend gelijk. In deze sessie kom je meer te weten over de factoren die hier een rol in spelen.

sessie 3. dialoog en positieve identiteitsontwikkeling

Sinds 2013 bleven in diverse scholen plaatsen leeg in de klas. Het radicaliseringsproces van deze ‘Syriëstrijders’ had hen steeds meer geïsoleerd van waardevolle relaties met vrienden, ouders of school. Onze democratisch model bood in hun ogen geen humaan toekomstperspectief. Hoe vang je als school tijdig signalen op? Is repressie het antwoord of kan je daar ook constructief mee aan de slag? En wie kan helpen om deze jongeren te ondersteunen in een positieve identiteitsontwikkeling?

leestip.

Naar aanleiding van deze webinars publiceerden we ook een artikel met de belangrijkste inzichten uit dit project: Schepers, Simon (2017). Over brave burgers en gestoorde radicalen?! Kansen van herinneringseducatie in het lesgeven over radicalisme, extremisme en terrorisme. In: Steensels, Willy & Frie Van Camp (red.), Radicale jongeren op school: (H)erkennen en begeleiden (pp. 155-168). Brussel: Politeia.