Recente gebeurtenissen en terroristische aanslagen in Europa hebben verdeeldheid in onze samenleving blootgelegd, en toont een groeiende tendens van wij-zij denken. Tegen deze achtergrond ontwierpen memorialen en ngo’s programma’s die tolerantie en respect voor diversiteit bevorderen en tegelijkertijd mediageletterdheid en kritisch denken verder ontwikkelen.

RETHINK wil de verspreiding van deze programma’s vergemakkelijken. De partners in dit project zijn namelijk van mening dat herinneringseducatie (door verleden en heden met elkaar te verbinden) een waardevol licht werpt op de historische betekenis van gepolariseerde identiteiten, inzicht biedt in de Europese geschiedenis en instrumenten biedt om intolerantie te bestrijden.

Het hoofddoel is om inclusief onderwijs te ondersteunen door leerkrachten innovatieve instrumenten aan te reiken om vooroordelen aan te vechten en het inzicht van leerlingen in fenomenen als polarisatie te versterken.

e-learningplatform.

Het RETHINK-project brengt methodes van herinneringseducatie naar je klaslokaal door middel van een e-learningervaring in het Engels, waardoor je jouw leesmethodes optimaliseert, toegang krijgt tot nieuw pedagogisch materiaal en innovatieve lessen kan geven. 

Met dit lessenpakket zal je in acht modules: 

  • leren over herinneringseducatie en haar goede praktijken;
  • de relevantie van het verleden voor vandaag begrijpen;
  • leren hoe je kritisch denken kan stimuleren;
  • tolerantie en respect voor diversiteit aanmoedigen. 

online database.

De unieke samenwerking tussen verschillende Europese partners in dit project leidde ook tot de creatie van een online databank met verschillende workshops en methodieken zoals die worden toegepast door diverse musea en sites.

handleiding.

De partners van het RETHINK-project schreven ook een handleiding voor leerkrachten die willen werken rond herinneringseducatie.