Herinneringseducatie

Definitie

 

“Herinneringseducatie is werken aan een houding van actief respect  in de huidige maatschappij

vanuit de collectieve herinnering aan menselijk leed

dat veroorzaakt is door menselijke gedragingen  als oorlog, intolerantie of uitbuiting

en dat niet vergeten mag worden.”

 

3 pijlers

 

Herinneringseducatie steunt op drie cruciale aspecten: (1) kennis en inzicht, (2) empathie en betrokkenheid en (3) reflectie en actie. Je kan die drie pijlers zien als de primaire doelstellingen van herinneringseducatie. Hoewel elke doelstelling andere competenties aanspreekt, zijn ze in de praktijk nooit strikt gescheiden. Bij kwaliteitsvolle herinneringseducatie raadt het BCH aan om op elke pijler even sterk in te zetten.

 

Toetssteen Herinneringseducatie

 

Herinneringseducatie is geen toverwoord. Een succesrecept bestaat nu eenmaal niet. Om jou op weg te zetten, ontwikkelde het BCH de Toetssteen Herinneringseducatie. Deze visietekst dient als een instrument voor zelfevaluatie of reflectie. Tien concrete tips zetten je op weg om op een goede manier aan herinneringseducatie te doen. Verschillende sterktes en zwaktes van bepaalde methodieken worden belicht.

Klik hier om deze toetssteen te downloaden.

 

Checklist  Herinneringseducatie

 

Het BCH ontwikkelde naast de toetssteen ook een handige checklist die je overal mee naartoe kan nemen. Deze brochure past gemakkelijk in jouw agenda en bevat de belangrijkste bouwstenen uit de toetssteen kort samengevat. Klik hier voor meer informatie.

 

Memorie van toelichting

 

Hieronder vind je de sleutelbegrippen uit onze definitie nog eens op een rijtje geplaatst. Klik op de afbeelding van het begrip waar je graag wat meer uitleg over wenst. Meer informatie vind je in de Memorie van toelichting.